KOSZYK PUSTY
‹ Strona główna  ›  Porady

Porady

Prawo budowlane tj. Dziennik Ustaw Nr 75 z 2002 poz.690 z póżniejszymi zmianami w tym & 132


"Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem
 kominowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych,
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich
budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:

1) o kubaturze wynikającej ze wskażnika 4 m2/kW nominalnej mocy cieplnej kominka,
lecz nie mniejszej niż 30 m3.
2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w & 150 ust.9.
3) posiadających przewody kominkowe określone w & 140 ust. 1 i 2 oraz & 145 ust. 1,4
w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:
a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka dla kominków
o obudowie zamkniętej, 
b) zapewniejącej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory
spalania niż 0,2 m/s dla kominków o obudowie otwartej.
 

Zabrania się po rygorem utraty gwarancji

 

Przyłącze do komina

Wkład kominkowy powinien być podłączony do przewodu kominkowego poprzez układ
przyłączy, najczęsciej wykonywany z rur stalowych o grubości min. 2mm dla stali
węglowych (czarnych), a 1 do 1,2 mm dla rur wykonywanych ze stali stopowych. Złącza w
postaci redukcji lub inych elementów pośrednich należy montować do wewnątrz
wkładu. Zapobiega to ściekaniu na powierzchnie wkładu tworzących się wewnątrz
przewodu kominkowego kondensatów powodujących korozje żeliwa i wydzielaniu się
szkodliwych produktów spalania kondensatów do obiegu powietrza do ogrzewania.
Należy unikać zbyt długich odcinków poziomych oraz jakichkolwiek zwężeń na rurze
przyłączeniowej. W razie potrzeby długa rurę można ustawić z niewielkim spadkiem
około 5 cm/m. Rura przyłączeniowa powina posiadać odpowiednie atesty lub aprobaty
techniczne i spełniać wymagania Polskiej Normy PN-86/M-40142.


Opał

Urządzenie jest przeznaczone do spalania drewna suchego (suszonego na 
otwartm powietrzu pod zadaszeniem do uzyskania max. 20% wilgotności).
Jako opał zaleca się twarde drewno z drzew liściastych (np. grab, buk)
oraz opał z miękiego drewna liściastego (lipa, wierzba).
Szczególnie polecane są paliwa ekologiczne typu brykiety z wierzby ekologicznej,
ślazowca (malwy pensylwańskiej), róży bezkolcowej a także ze sprasowanych trocin drzew
liściastych. Wykluczone jest stosowanie drewna oraz brykietów z drzew iglastych.
(sosna, świerk, modrzew).


Rozpalanie

Do rozpalania najlepiej użyć kawałków papieru i drobnych kawałków drewna.
Przed rozpalaniem należy ustawić regulatory powietrza w pozycji otwartej.
Gdy nastąpi rozpalanie oraz powstanie grubsza warstwa żaru, można dokładać
drewniane polana. Zaleca się dokładanie opału do wkładu dopiero wtedy, gdy
powstanie w nim żar i prawie wogóle nie mam płomieni. Przed pierwszym rozpalaniem
należy usunąć z wkładu wszystkie naklejki oraz sprawdzić czy w palenisku i 
popielniku nie pozostały części montażowe. Jeżeli wkład jest wyposażony w płotek
zabezpieczający żar przed wypadaniem musi on być podczas palenia prawidłowo
usytuowany w palenisku. 
Przy pierwszym paleniu wykorzystuje się niewielką ilość drewna. Drewno powinno
być wkładane ostrożnie i powoli, a płomienie powinny być niewielkie. Regulatory w 
otwartych położeniach. Wkład powinien nagrzewać się powoli i stopniowo co 
zapewni powolne rozszerzenie się materiału i jego stabilizacje.
W trakcie kilku pierwszych paleń zachodzi zjawisko wypalania się farby
(związane z ostatecznym schnięciem i utwardzaniem się lakieru). Farba staje się
wtedy plastyczna, dlatego należy unikać w tym czasie zbędnego kontaktu
z pomalowanymi powierzchniami. Podczas wypalania z wkładu może wydobywać się
nieprzyjemny zapach oraz opary. Jest to zjawisko normalne, które ustąpi po kilku
paleniach.